polish language
english language
 
netTerrain
netTerrain to kompleksowe i ekonomiczne rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą centrum komputerowego i inwentaryzacją zasobów IT. Stanowi rozbudowaną "nakładkę wizualną" dla całej firmowej sfery IT, zapewniając fizyczne modele datacenter, widoki topologii sieci, jak również aplikacyjne i systemowe widoki zewnętrznych i wewnętrzych obszarów telekomunikacyjnych.
Aby skrócić i uprościć czas wdrożenia, netTerrain Integration Toolkit jest uzbrojony we wbudowane adaptery do różnych typów sieci i systemów administracyjnych wspieranych przez innych dostawców (takie jak SolarWinds NPM, CA eHealth, CA Unicenter TNG, HPoV Operations, Microsoft MOM, Castle Rock SNMPc, What's Up Gold itp.) oraz mechanizmy autodetekcji sieciowej czy narzędzia importu z excel lub netViz.
  • obrazowanie sieci
  • zarządzanie centrum danych
  • inwentaryzacja IT
  • dokumentacja sieci
  • zarządzanie szafami serwerowymi
  • zarządzanie okablowaniem

graphTerrain
graphTerrain to rozwiązanie oparte o technologię web przeznaczone do ogólnego modelowania, diagramowania oraz pracy grupowej, z rozbudowaną możliwością dokumentacji różnorodnych środowisk takich jak sieci komputerowe, rzuty architektury globalnej firmy, procesy biznesowe lub innego obrazowania o charakterze informacyjnym i ogólnym.
Oprogramowanie graphTerrain jest alternatywą dla klasycznych narzędzi typu desktop. Oferuje modelowanie grafiki i map w technologii web- co skutkuje wydajnością, różnorodnością i bogactwem wbudowanych danych oraz szerokimi możliwościami hierarchicznego "zagnieżdżania" kolejnych wartw projektu. To powoduje, że jest on obecnie najnowocześniejszym na rynku pakietem do wizualizacji webowej.

Z ostatnich doniesień wynika, że 30 czerwca 2012 CA całkowicie cofnie wsparcie dla zamkniętego w kwietniu 2011 produktu netViz. To niewątpliwie podnosi znaczenie migracji dotychczasowych projektów netViz do graphTerrain. Wystarczy parę kliknięć aby przenieść do nowego środowiska całe projekty netViz wraz z katalogami, polami baz danych, grafikami, danymi i mapkami.
  • mapki sieciowe
  • architektura globalna
  • zamiennik netViz
  • dokumentacja sieci
   Odwiedź stronę Producenta:

Graphical Networks LLC.


Odwiedź stronę Dostawcy:

KERN Communications Systems Poland.
Start      Oferta      Korzyści      netViz      Demo      Kontakt     
Autorem i producentem netTerrain™ i graphTerrain™ jest Graphical Networks LLC