polish language
english language
 
  
netTerrain jako kompleksowe narzędzie wizualizacji sieci, struktur i procesów oferuje realne korzyści. Oto niektóre najważniejsze:
  • Redukcja kosztów
    Powiązanie różnych elementów systemu za pomocą "wizualnej nakładki" wspomaga proces komunikacji w firmie, wspiera kolektywne uzgodnienie nakładów inwestycyjnych IT z realiami biznesowymi. Optymalizacja środków obywa się przez raportowanie wykorzystania zasobów oraz porównanie sieci rzeczywistej z planowaną. Narzędzia Integracyjne z kolei zapewniają monitoring i zatwierdzanie statusu urządzeń, pomagając wykryć zasoby osierocone lub niewykorzystane. Według opinii klientów, zastosowanie katalogu szablonów w netTerrain skraca czas dokumentacji o co najmniej 40%, zwiększając tym samym wydajność produkcyjną na ważniejszych obszarach.
  • Poprawa poziomu usług
    W porównaniu do tradycyjnych systemów zleceniowej ewidencji zgłoszeń, narzędzia Graphical Networks zapewniają szybsze wdrażania nowych zasobów lub nowych usług. Plany sytuacyjne i dynamiczne widoki połączeń zapewniają rzeczywiste i aktualne dane - to wpływa na lepszą wydajność w zwalczaniu usterek i obniża Średni Czas Naprawy (MTTR).
  • Redukcja ryzyka
    System obsługi poziomów uprawnień i wbudowane kompetencyjne reguły biznesowe minimalizują niespójności i problemy znane z systemów zleceniowych. Zarówno dostęp do kluczowych informacji o systemach i procesach firmy, jak i bezpieczeństwo ich przepływu do osób powołanych- są krytyczne dla ciągłości działania przedsiębiorstwa i podejmowania dobrych decyzji, zupełnie niezależnie od migracji kluczowych specjalistów z- lub do- firmy. Graphical Networks pozwala na współdzielenie globalnej informacji w ogólnie dostępnym, ale chronionym kompetencyjnie środowisku webowym. Poprzez zastosowanie map i schematów danych, użytkowicy operujący w tym samym czasie otrzymują ujednolicone, rzeczywiste i bieżące środowisko komunikacyjne do konsultacji zmian i opracowania dalszych celów.
   Odwiedź stronę Producenta:

Graphical Networks LLC.


Odwiedź stronę Dostawcy:

KERN Communications Systems Poland.
Start      Oferta      Korzyści      netViz      Demo      Kontakt     
Autorem i producentem netTerrain™ i graphTerrain™ jest Graphical Networks LLC